Ihmiset ovat kadottaneet kykynsä emotionaaliseen itsesäätelyyn sosiaalisessa mediassa. Ei tarvitse kuin selailla Facebookin ja Twitterin kommenttiosioita löytääkseen viljalti esimerkkejä henkilöistä, joilla julkaisun sisältö ja ydinasia ovat menneet täysin ohi tai ne ovat henkilöille merkityksettömiä. Itse kommentit kun käsittelevät ainoastaan kirjoitus- ja kielioppivirheitä. Kirjoitusvirheistä huomauttelemisen lisäksi kyseinen käyttäjäryhmä usein myös teilaa virheen kirjoittaneen henkilön. Psykologian mukaan tietyntyyppiset henkilöt toimivat näin.

Kirjoitusvirhepoliisin persoonallisuuden piirteitä

Tutkijat ovat pystyneet osoittamaan vuonna 2016 tehdyssä (PLO) -tutkimuksessa, että henkilön persoonallisuuden piirteet vaikuttavat kielen tulkintaan, erityisesti siihen miten he reagoivat kirjoitus- ja kielioppivirheisiin. Tutkimuksessa havaittiin, että ne henkilöt, jotka huomauttelevat toistuvasti muiden virheistä, ja joilla on jatkuva tarve korjata niitä, omaavat tietynlaisia persoonallisuuspiirteitä:

  • Vähemmän avoimia
  • Introvertteja. Introvertit tuomitsivat kirjoitusvirheitä tehneen henkilön negatiivisesti ja negatiivisemmaksi kuin muut ihmiset. Eräässä toisessa tutkimuksessa samat tutkijat Boland ja Queen testasivat ihmisten reaktioita sähköpostiviesteihin. Tutkimuksessa havaittiin myös, että introvertit arvioivat ihmiset taitamattomiksi ja ylipäätänsä pitivät heitä potentiaalisesti huonompina. Psykologien mukaan tämä johtuu siitä, että introvertit ovat herkempiä muutoksille tai poikkeamille. Introvertit eivät todennäköisesti edes haluaisi jakaa elämäänsä henkilön kanssa, joka tekee paljon kirjoitusvirheitä.
  • Kompromissihaluttomia
  • Itsekkäitä
  • Suvaitsemattomia
  • Tunnollisia

PLO tutkimuksessa havaittiin, että kirjoittajilla, joilla oli paljon kirjoitusvirheitä, arvioitiin ylipäätänsä huonommiksi kuin niitä,  joilla ei ollut, mutta esimerkiksi ekstrovertit yleensä sivuuttivat virheet sekä  unohtivat ne nopeasti verrattuna kirjoitusvirhepoliiseihin. Kirjoitusvirheet häiritsevät eniten vähemmän avoimia ja tunnollisia sekä introvertteja, kun taas kieliopilliset virheet häiritsevät kaikkein eniten suvaitsemattomia ja kompromissihaluttomia. Kyseisen tutkimuksen otanta oli pieni, eli tuloksiin kannattaa suhtautua varauksella.

Psykologien mukaan kirjoitusvirhepoliisit haluavat tuntea paremmuutta. He iskevät erityisesti silloin, jos he eivät pidä viestin sisällöstä, tai he eivät pidä itse viestin kirjoittajasta. Järjellistä keskustelua viestin sisällöstä tällaisen henkilön kanssa lienee turha odottaa, koska näin ei tule tapahtumaan. Kirjoitusvirhepoliisin motiivina on ilmoittaa ainoastaan omasta asiantuntemuksestaan ja muiden virheistä, koska virheiden tunnistaminen viittaa siihen, että henkilö tietää enemmän kuin henkilö, joka teki virheen. Ihmiset rakastavat todisteita siitä, että he ovat parempia ja tietävät enemmän kuin muut.  

Senat sakasin –mistä johtuu?

Kognitiivinen psykologi MacDonald Wisconsin-Madinsonin yliopistosta tutki, miten aivot käsittelevät kieltä. MacDonaldin mukaan aivomme eivät toimi sanakirjan tavoin, vaan kun henkilö haluaa ilmaista jotain, hän alkaa alitajuisesti harkita useampaa vaihtoehtoja assosiatiivisesta ryhmittymästä ja valitsee sieltä nopeasti yhden. Vaikka aivot tuntisivatkin oikein kirjoituksen ja kielioppisäännöt, niin muut tekijät voivat ohittaa tämän tiedon. Ja virheitä voi tapahtua. Myös  kognitiivisten psykologien Kalfaoglu ja Staffordin mukaan syynä kirjoitusvirheeseen ei ole se, että henkilö olisi jotenkin tyhmä tai huolimaton, vaan kirjoittaminen on korkean tason toimintaa ja kuten kaikissa korkean tason tehtävissä, aivot yleistävät. Kun kirjoituksesta tulee rutiininomaista, henkilö ei enää kiinnitä niin tarkasti huomiota siihen mitä hän tekee, ja joskus rutiinit ohjaavat väärin. Erityisesti silloin kun henkilö kirjoittaa kiireessä tarkastamatta tai jos hänen keskittyminen on jostain syystä keskeytynyt, tällöin aivojen autopilotti valitsee sen tarpeeksi tutun vaihtoehdon ensiksi. Aivot siis yleistävät ja toimivat vaistonvaraisesti ja joskus tämä toimii henkilöä vastaan. Tämän lisäksi teknologia voi tuoda omat haasteensa oikeinkirjoitukselle. Voi olla, että henkilön suuret sormet ja pieni näppäimistö tai koneen oikoluku tekee hänelle kepposet.

Pohdintaa

Vaikka ihmiset yleensä tietävät, miten sanoja kirjoitetaan ja käytetään, niin tästäkin huolimatta virheitä tapahtuu. Virheet ovat kovin inhimillisiä, mutta niistä jatkuva muistuttaminen on pikkumaista saivartelua. Muodolliset oikeinkirjoitusasiat eivät saisi ohittaa itse viestin sanomaa. Kirjoitusvirheistä muistuttaminen sabotoi ja heikentää kirjoituksen alkuperäistä sanomaa ja tarkoitusta, lisäksi nämä turhat korjaukset usein lopettavat keskustelun tai siirtävät keskustelun väärille urille. Tosin joissakin tapauksissa tämä lienee kirjoitusvirhepoliisin todellinen tarkoitus.

Blogin kirjoittajaa ei häiritse muiden kirjoitus- tai kielioppivirheet.

Avainsanat: kirjoitusvirhepoliisit, persoonallisuuspiirteet

Lähteet:

Kalfaoglu, C. & Stafford, T. (2014). Performance breakdown effects dissociate from error detection effects in typing. Q J Exp Psychol (Hove). 2014;67(3):508-24. doi: 10.1080/17470218.2013.820762.  Haettu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23931599

MacDonald, M.C. (2013). How language production shapes language form and comprehension. Frontiers in Psychology, 4:226. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00226. Haettu: https://www.researchgate.net/publication/236604092_How_language_production_shapes_language_form_and_comprehension

Psychology Today (2016). Personality Traits of Grammar and Spelling Sticklers. Haettu: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-red-light-district/201604/personality-traits-grammar-and-spelling-sticklers

Queen, R. & Boland, J.E.(2015). I think your going to like me: Exploring the role of error in email messages on assessments of potential housemates. Linquistics Vanguard. ISSN 2199-174X, DOI:10.1515/lingvan-20150011. Haettu: https://www.degruyter.com/view/j/lingvan.2015.1.issue-1/lingvan-2015-0011/lingvan-2015-0011.xml

Queen, R. & Boland, J.E. (2016). If You’re House Is Still Available, Send ME an Email: Personality Influences Reactions to Witten Errors in Email Messages. Doi.org/10.1371/Journal.pone.0149885.PLOS. Haettu: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0149885