Vaalit lähestyvät ja äänestäjiä taas kosiskellaan mitä ihmeellisimmillä lupauksilla. Poliitikot yrittävät säilyttää yhteenkuuluvuuden illuusiota useiden erilaisten ihmisten kanssa samaan aikaan. He lupailevat jokaisen äänestäjän tarpeisiin sopivaa höttöä, usein ilman todellisuusperää. Ja tämä sama sirkus toistuu vaaleista aina seuraaviin vaaleihin; poliitikot antavat vaalilupauksiaan ja me uskomme niihin, vaikka vaalien jälkeen vaalilupaukset unohdetaan yleensä saman tien ja takinkääntö alkaa. Tässä kuviossa ei ole mitään uutta, me kaikki tiedämme tämän, mutta merkillisintä on se, että me myös hyväksymme tämän.

Päättäjät ja valehtelu

"Onko politiikka muuta kuin taitoa valehdella sopivalla tavalla?“ -Voltaire

Valehtelu tai niin sanottu muunnellun totuuden kertominen  on olennainen osa ja jopa vakiintunut tapa poliitikon ammattia. Poliitikolle on tyypillistä käyttää monitulkintaista, sekavaa ja ylimalkaista ilmaisutapaa. Asioiden merkityksistä tulee tarkoituksenhakuisesti epämääräisen epätarkkoja, jotta moni pystyisi asiaan samaistumaan ja sitä kautta myös kannattamaan. Valehtelun lisäksi päättäjät ymmärtävät asioita tahallaan väärin tai jättävät kertomatta oleelliset asiat. Lisäksi he käyttävät hyväkseen ja hyödyntävät äänestäjien tietämättömyyttä ja hyväuskoisuutta. Vähemmän asiantuntevia äänestäjiä on helpompi huijata. Päättäjät luottavat myös enemmän äänestäjien lojaalisuuteen. NYU:n psykologi Jonathan Haidt on väittänyt, että lojaalisuus voittaa rehellisyyden. Erityisesti konservatiivit ovat lojaalisempia äänestämään samaa puoluetta tai samaa henkilöä valehtelusta riippumatta verrattuna liberaaleihin. Lojaalisuus menee siis rehellisyyden edelle.

Valehtelu yhteiskunnassamme ei ylipäätänsä ole epänormaalia, vaan se on syöpynyt syvälle yhteiskuntamme toimintaan.

Valehtelun syitä:

  1. Totuudessa pysyminen vaatii suurta rohkeutta ja suurimmalla osalla poliitikoista ei löydy tätä rohkeutta. Poliittiset johtajat piilottavat usein todelliset näkemyksensä, erityisesti silloin kun heidän näkemyksensä poikkeavat enemmistön yleisestä mielipiteestä tai julkisesta kannasta. Jos äänestäjät suosivat jotain tiettyä asiaa, ehdokaskin usein teeskentelee tukevansa sitä, mutta valtaan astuessaan ei enää tuekaan asiaa. Teeskentelyn avulla he saavat tehokkaasti ääniä. Esimerkiksi Barack Obama ensimmäisellä kaudellaan vastusti jyrkästi samaa sukupuolta olevia avioliittoja, mutta toisella kaudella hän antoi tukensa niille, eli tuki annettiin vasta sen jälkeen kun poliittiset tuulet Yhdysvalloissa muuttuivat. Poliitikot, jotka kieltäytyvät valehtelemasta ovat systemaattisesti epäedullisessa asemassa suhteessa niihin, jotka niin tekevät. Totuudenkertojista ei pidetä ja tämän vuoksi totuudenpuhujat ovat vähemmän suosittuja ja voittavat vähemmän vaaleja.
  2. Poliitikot ajavat omia henkilökohtaisia etujaan sekä oman puolueensa etuja. Suuri osa heistä välittää lähinnä vain omasta henkilökohtaisesta hyvinvoinnista.
  3. Suojelevat kansalaisia. Filosofi Jason Brennan mukaan poliitikot voivat joskus olla oikeutettuja valehtelemaan äänestäjilleen, jos esimerkiksi valehtelu on puolustettavissa, jos sen kautta esimerkiksi estetään tietämättömän äänestäjän äänestämästä haitallisen politiikan puolesta. Mutta tässä ongelmana nousee taas se, että mikä on haitallista politiikkaa? Kuka sen määrittelee?
  4. Valehtelun kautta henkilöstä tulee näennäisesti luotettava, pätevä ja pystyvä. Luottamus saavutetaan esimerkiksi silloin, kun ehdokas erottaa itsensä muista valehtelevista ehdokkaista.
  5. Valhe tuo valtaa ja kontrollin tunnetta. Valheen kautta henkilö pystyy kontrolloimaan toisia henkilöitä. Lisäksi osa poliitikoista on saavuttanut jo sellaisen ahneuden tason, ja ainoa syy, miksi he harjoittavat poliittista uraansa, on saada vielä lisää rahaa ja valtaa sekä pysyäkseen vallassa.
  6. Valehtelu auttaa kommunikoimisessa muiden kanssa. On huomattavasti helpompaa myötäillä äänestäjiä kuin yrittää muuttaa heidän mielipiteitään.
  7. Valehtelun avulla peitetään aikaisempia valheita, lisäksi poliitikot luottavat siihen, että äänestäjillä on lyhyt muisti.
  8. Usein sanotaan, että äänestäjät haluavat kuulla pelkästään totuuden, mutta paradoksaalisesti se ei pidä paikkaansa. Äänestäjät eivät halua kuulla totuutta. Totuus satuttaa lähes aina, totuus myös pelottaa ja sen kuuleminen ja varsinkin sen hyväksyminen tuo usein pettymyksen. Tämän takia annamme poliitikkojen valehdella. Äänestäjät haluavat kuulla asioita, jotka sopivat parhaiten heidän omien ajatusten ja arvomaailman kanssa, riippumatta siitä, ovatko ne totta vai ei. Äänestäjät haluavat kuulla vaalilupauksia, jotka auttavat ja hyödyttävät heitä, riippumatta siitä pystytäänkö niitä toteuttamaan.  Äänestäjille kerrotaan se, mitä he haluavatkin kuulla. Erityisesti vaalikauden aikana ehdokkaat ovat muun muassa  voimakkaasti katkeria maan nykyisistä olosuhteista, ja he irtisanoutuvat senhetkisestä toiminnasta ja lupaavat äänestäjille parempia aikoja ja valoisampaa tulevaisuutta. Ehdokkaat antavat siis näennäisesti toivoa ja äänestäjät haluavat uskoa toivoon.
  9. Joillakin poliitikoilla on tutkimusten mukaan keskimääräisesti alhaisempi moraali verrattuna tavallisiin kansalaisiin, esimerkiksi Intian parlamentissa useilla päättäjillä on rikosoikeudellisia syytteitä, vaikkei heitä ole lopulta tuomittu.
  10. Rationalisointi. Päättäjät tietävät kertovansa muunneltua totuutta, he tietävät, että se on väärin, mutta uskottelevat itselleen,  että valehtelussa on kyse ainoastaan pienemmän pahan valitsemisesta suuremman pahan välttämiseksi. Muunneltu totuus ei tunnu valheelta, koska he perustelevat itselleen, miksi toimivat niin.

Pohdintaa

Valehtelu on kieltämättä ongelma. Muunnellun totuuden kertominen on osa poliittista järjestelmää. Päättäjät valehtelevat myös valehtelustaan, koska kukaan ei halua paljastua valehtelijaksi. On kovin vaikeaa, tässä valheiden viidakossa erottaa totuus muunnellusta totuudesta. Valhe tai niin sanottu muunneltu totuus aina hyödyttää jotakin toista, mutta samalla vahingoittaa jotakin toista. Tätä ongelmaa ei valitettavasti voida ratkaista yksinkertaisilla metodeilla tai selkeillä moraalisilla standardeilla, koska ei löydy mitään lopullista absoluuttista totuutta tai moraalista standardia. Valehteleminen on monimutkainen ilmiö. Sanomme usein, että "kaikki poliitikot valehtelevat", tämä on sama kuin antaisimme vapaan kortin valehtelijalle, ikään kuin valehteleminen kuuluu poliitikon ammattiryhmälle ja samalla myös annamme hiljaisen hyväksynnän sille, että tälle ammattikunnalle on tyypillistä valehteleminen, koska he "eivät he mahda itselleen mitään“. Nurin kurista on se, että poliitikot kapinoivat korruptoitunutta poliittista ja taloudellista järjestelmää kohtaan, mutta ovat valitettavan usein itse kyseisen järjestelmän manipuloituja nukkeja. Ja mitä tulee äänestäjiin, niin ironista on se, että samat äänestäjät, jotka kritisoivat epärehellisiä poliitikkoja, äänestävät heitä yhä uudestaan ja uudestaan valtaan, varsinkin jos nämä valheet tukevat ja vahvistavat äänestäjän omia mielikuvia, tavoitteita ja tarpeita. "Pata kattilaa soimaa, musta kylki kummallakin".

Äänestykäyttäytymistä olen pohtinut jo aikaisemmassa blogissani: “Äänestäjien älyllinen kapasiteetti toimii esteenä parhaan ehdokkaan valinnassa.“ https://saarahuhtasaari.vuodatus.net/lue/2018/10/aanestyskayttaytyminen-ja-psykologia

Avainsanat: valehtelu, poliitikot, vaalit

Lähteet:

DailyMonitor (2018). Do Politicians these days lie more than ever before? Haettu: https://www.monitor.co.ug/Magazines/PeoplePower/-politiciansObama-Mandela-South-Africa-NRM/689844-4674960-1495e9sz/index.html

Huhtasaari, S. (2017). Venyvä totuus. Illuusio rehellisyydestä ja monogamiasta. BoD.

The Japan Times (2018). Why voters keep suppoting politicians who keep lying. Haettu: https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/10/01/commentary/world-commentary/voters-keep-supporting-politicians-keep-lying/#.XCTC5VxKiUk

Mearsheimer J.J.(2011). Why Leaders Lie? Oxford University Press.

MediumPolitics (2108). How Trump Gets Away with Lying, as Explained by a Magician. Haettu: https://medium.com/s/story/how-trump-gets-away-with-lying-as-explained-by-a-magician-4a14570fe6b0

Psychology Today (2016). The truth about lying politicians. Haettu: https://www.psychologytoday.com/us/blog/ambigamy/201604/the-truth-about-lying-politicians

The Washington Post (2016). Why Politicians Lie? Haettu: https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2016/10/25/why-politicians-lie/?noredirect=on&utm_term=.48a53ce72260