Rikollisen mielen omaavilta henkilöiltä löytyy tavallisesti narsistista persoonallisuutta ja psykopatiaa. Psykopatiaa korreloivia löydöksiä, tutkimusprofessori Hannu Lauerman mukaan, ovat muun muassa vajavainen serotoniiniaineenvaihdunta ja heikosti kehittynyt hippocampus-amygdalakompleksi ja prefrontaalikorteksi. Lisäksi psykopaatin aivosähkötoiminta voi olla hidastunutta.

Lisäksi tietyntyyppiset kognitiot, ajattelumallit ovat sidoksissa rikolliseen mieleen. Toimintaa edeltää ajatus, joten ei ole yllättävää, että rikollinen mieli jakaa yhteisiä ajattelumalleja. Tällaiset haitalliset ajattelumallit, usein johtavat tuhoisaan käyttäytymiseen.  

Yleisempiä rikollisen mielen ajattelumalleja:

 1. Säännöt eivät koske minua. Olen oikeutettu tekemään näin.
 2. Vastuun välttäminen
 3. Lyhytnäköisyys (ei opi menneisyyden virheistä eikä ole tulevaisuuden suunnitelmia)
 4.  Piittamattomuus omasta käytöksestä ja sen vaikutuksista
 5. Ylimielinen ja negatiivinen asenne auktoriteettia kohtaan

7 lausetta, joita rikollisen mielen omaavat henkilöt viljelevät:

 • ”Tarkoitus pyhittää keinot.”
 • ”Ansaitsen kaiken hyvän elämääni."
 • "On ajantuhlausta pohtia muiden ongelmia, tai pahoittaa niistä mieltään.”
 • "Tulevaisuus ja sitä koskevat suunnitelmat ovat hyödyttömiä, koska elämä on lyhyt ja ennalta-arvaamaton.”
 •  "Heikkoutta ei saa näyttää. Jos olet heikko, muut käyttävät sinua hyväkseen.”
 • " Kyllä se nyt on vaan niin, että jos on niin hyväuskoinen hölmö, niin saa syyttää ihan itseään.”
 • ” Hän kerjäsi sitä."

Henkilöt, jotka tietävät tekevänsä väärin, toistavat itselleen jargoneita, kuten esimerkiksi että ”tarkoitus pyhittää keinot”. Tällä tavoin he yrittävät sekä vakuuttaa että perustella itselleen ja muille, että heidän valitsemansa toimintatapa onkin oikein. He toistavat asiaa (usein valhetta tai puolitotuutta) itselleen ja muille niin monta kertaa, että he alkavat itsekin uskoa valheidensa paikkaansapitävyyteen.

Rikollista ajattelumallia löytyy useista eri ammattikunnista. Osa valitsee politiikan ja istuu eritasoisissa poliittisissa elimissä, osa työskentelee yritysmaailmassa ja istuu johtokunnan kulmahuoneissa, ja osa valitsee rikollisuuden ja kiinni jäädessään istuu vankilassa.

Avainsanat: rikollinen mieli, yritysjohto, psykopatia, rikollinen, poliitikko

Lisää aiheesta:

Persoonallisuus vaikuttaa rikolliseen toimintaan.https://saarahuhtasaari.vuodatus.net/lue/2017/11/persoonallisuus-vaikuttaa-rikolliseen-toimintaan

Rikollisten ja ei-rikollisten sekä terroristien aivoissa on eroja.https://saarahuhtasaari.vuodatus.net/lue/2017/04/rikollisten-ja-ei-rikollisten-seka-terroristien-aivoissa-on-eroja

Rikollisten sosiopaattien ja psykopaattien tärkeimmät erot. https://saarahuhtasaari.vuodatus.net/lue/2017/02/rikollisten-sosiopaattien-ja-psykopaattien-tarkeimmat-erot

Lähteet:

Lääkärilehti (2012). Huijari nukkuu makeasti. Haettu: http://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/huijari-nukkuu-makeasti/

Psychology Today (2012). How to Think Like a Criminal. The Mindset of Murder and Mayhem. Haettu:https://www.psychologytoday.com/blog/the-human-equation/201210/how-think-criminal

The Daily Bell (2013). Politicians’ Criminal Minds. Haettu: http://www.thedailybell.com/editorials/tibor-machan-politicians-criminal-minds/