Uuden tutkimuksen mukaan psykopaatit oppivat muita paremmin valehtelemaan. Psykopaateilla on hermoverkoissa ylemmän tason toimintaa, joita tarvitaan kognitiivisen prosessoinnin suorittamiseen.

Uusi tutkimus

Hongkongin yliopiston tutkimus testasi opiskelijoiden valehtelukykyä. Tutkimukseen osallistui 52 yliopisto-opiskelijaa, joista 23 sai alhaisia psykopatiapisteitä ja 29 saivat korkeita pistemääriä eli heillä oli paljon psykopaattisia piirteitä. Molemmille ryhmille esitettiin valokuvasarja sekä tutuista että tuntemattomista kasvoista. Osallistujat saivat vihjeen vastata joko rehellisesti tai epärehellisesti, kun heiltä kysyttiin, tuntevatko he valokuvassa oleva henkilön. Tutkijat mittasivat opiskelijoiden reaktioaikoja vastaukselle ja havainnoivat heidän aivotoimintaansa käyttämällä funktionaalista magneettikuvausmenetelmää (fMRI). Osallistujat toistivat testin harjoittelun jälkeen.

Tutkijat havaitsivat, että kun henkilöitä kehotettiin valehtelemaan uudelleen, vastausaika harjoittelun jälkeen oli huomattavasti lyhyempi henkilöillä, joilla oli korkeita psykopatiapisteitä, kun taas henkilöillä, joilla oli alhaisia pistemääriä, vastausajat pysyivät samana. Lisäksi fMRI-kuvat osoittivat, että aivotoiminta vähentyi niillä henkilöillä, joilla oli korkeita psykopatiapisteitä ja vastaavasti lisääntyi henkilöillä, jotka olivat saaneet alhaisia pistemääriä.

Tutkimuksen tulos osoittaa, että ne henkilöt, joilla on paljon psykopaattisia piirteitä, saattavat oppia muita paremmin valehtelemaan. Heillä ei siis välttämättä ole valehteluun tarvittavaa luontaista kykyä, mutta he oppivat pettämään ja manipuloimaan toisia ihmisiä muita henkilöitä nopeammin.

Miksi valehtelu on psykopaatille helpompaa?

Valehtelu on monimutkainen tehtävä, joka vaatii useita aivojen eri prosesseja kuten työmuistia, estävää valvontaa, huomiota ja konfliktinratkaisua. Psykopaatilla näyttäisi olevan paremmat kyvyt käsitellä valheita aivoissa. He saattavat helpommin valehdella, koska heidän aivojensa ei tarvitse työskennellä niin kovasti moraalisten konfliktien ratkaisemisessa. Psykopaatti voi siis valehdella ilman omantunnon kouristeluita. Lisäksi psykopaatti uskoo omiin valheisiinsa. Hän kokee myös usein olevansa ylivoimainen, kaikkien sääntöjen ja lain yläpuolella. Ja ennen kaikkea hän kokee olevansa oikeutettu valehtelemaan.

Huomioitavaa

Kyseisen tutkimuksen otanta oli todella pieni, ja se oli tehty yksinomaan yliopiston opiskelijoille, joten yleistäminen laajemmin on vaikeaa. Mutta tämä havainto kuitenkin paljastaa jonkin verran henkilöistä, joilla on antisosiaalinen persoonallisuushäiriö. Kyse ei siis välttämättä ole luontaisesta kyvystä valehdella, vaan kyvystä oppia nopeammin ja helpommin valehtelemaan. Lisätutkimuksia aiheesta tarvitaan, mutta tutkimus on taas askel eteenpäin psykopaatin toiminnan ymmärtämisessä.

”Valehtelu on taitolaji. – Toiset ovat siinä parempia kuin toiset. Parhaimpia näyttäisi olevan psykopaatit.”

(Psykopatiasta käytetään nykyisin termiä antisosiaalinen persoonallisuushäiriö)

Avainsanat: valehtelu, antisosiaalinen persoonallisuushäiriö, psykopaatti

Lisää aiheesta:

 https://saarahuhtasaari.vuodatus.net/lue/2015/03/valehtelu-valheenpaljastus-ja-psykologia

https://saarahuhtasaari.vuodatus.net/lue/2014/09/psykopatian-yhteyksista-rikolliseen-kayttaytymiseen

Lähde:

Shao, R & Lee, T.M.C. (2017). Are Individuals with higher Psychopathic traits better learners at Lying? Behavioural and neural evidence. Translational Psychiatry 7, e1175; doi:110.1038/tp.2017.147. Haettu: http://www.nature.com/tp/journal/v7/n7/full/tp2017147a.html?foxtrotcallback=true