Psykopaatit ja sosiopaatit muistuttavat toisiaan, ja nämä sairaudet jakavat monia samoja käyttäytymispiirteitä, jotka osaltaan johtavat sekaannusta häiriöiden välillä (Bonn, 2014). Kummatkin kuuluvat epäsosiaalisten persoonallisuushäiriöiden ryhmään ja ovat läheistä sukua toisilleen. Psykiatrisen tautiluokituksen (American Psychiatric Association DSM-5), mukaan sekä sosiopatia että psykopatia löytyvät otsikolla epäsosiaalinen persoonallisuus häiriö (ASPD= antisocial Personality Disorders).

Keskeisimmät ominaisuudet, jotka sosiopaatit ja psykopaatit jakavat ovat:

  • piittaamattomuus lakea ja sosiaalisia tapoja kohtaan
  • välinpitämättömyys toisten oikeuksia kohtaan
  • Kummallekkaan toisten ihmisten turvallisuus ei usein merkitse mitään
  • ei tunne katumusta tai syyllisyyttä
  • suuntaus väkivaltaiseen käyttäytymiseen

Yhtäläisyyksien lisäksi, sosiopaatteilla ja psykopaateilla on myös omia ainutlaatuisia käyttäytymispirteitä. Psykologi Tompkinsin mukaan (mainittu Robinson, n.d.) keskeinen ero on omatunto eli onko sitä vaiko ei. Psykopaatilla ei ole omaatuntoa, hän ei tunne moraalisia tunnontuskia tekemisistään. Sosiopaatilla on tyypillisesti omatunto, vaikkakin heikko. Hän saattaa tuntea jonkinasteista syyllisyyttä, mutta se ei estä häntä toimimasta.

Bonnin (2014) mukaan on olemassa selviä ja merkittäviä eroja näiden kahden persoonallisuushäiriön välillä (ks. alla). Lyhykäisyydessään psykopatia on sosiopatiaa vaikeampi häiriö.

Sosiopaatit ovat yleensä hermostuneita ja provosoituvat helposti. He ovat epävakaita, ennalta-arvaamattomia ja alttiita emotionaalisiin purkauksiin, kuten raivokohtauksiin. Sosiopaatit ovat todennäköisesti kouluttamattomia ja he eivät pysty pitämään vakituista työtä tai pysymään yhdessä paikassa kovin pitkää aikaa. Usein heillä ei myöskään ole perhettä. Sosiopaateille on vaikeaa, vaikkei kuitenkaan mahdotonta, muodostaa kiintymysuhteita muiden henkilöiden kanssa. Monet sosiopaatit kykenevät muodostamaan kiintymyssuhteen tietyn yksilön tai ryhmän kanssa, mutta he eivät kuitenkaan huomioi yhteiskuntaa tai sen sääntöjä (Bonn, 2014; Grohol, 2016). Jokainen sosiopaatin tekemä rikos, murhat mukaan lukien, vaikuttavat olevan sattumanvaraisia, sekavia ja sponttaaneja suunnitellun sijaan.

Sosiopaatti eroaa psykopaatista siinä, että hän ei petä aivan kaikkia. Sosiopaatin kohteena on yleensä korkeasti empaattiset ihmiset (McGregor & McGregor, 2013). Sosiopaatin piittaamaton käytös liittyy sisäistettyyn kulttuuriin (Hare, 1993). Muiden silmissä sosiopaatit vaikuttavat olevan todella häiriintyneitä, ympäristöllä ei juuri löydy ymmärtämystä sosiopaatteja kohtaan.

Psykopaatit ovat kykenemättömiä muodostamaan emotionaalisia kiintymyssuhteita tai tuntemaan todellista empatiaa toista henkilöä kohtaan, vaikka he osaavat olla viehättäviä.  Psykopaatit ovat hyvin manipuloivia ja saavuttavat helposti toisten henkilöiden luottamuksen.  He oppivat matkimaan tunteita, vaikka he ovat kyvyttömiä todella tuntemaan niitä, ja vaikuttavat normaaleilta hyväuskoisille ihmisille. Psykopaatti kokee, ettö muut ihmiset ovat olemassa vain palvellakseen häntä. Psykopaatit ovat usein hyvin koulutettuja ja he pystyvät pitämään työnsä. Jotkut psykopaatit ovat niin hyviä manipuloinnissa ja matkimisessa, että heillä on perhe ja muita pitkäaikaisia suhteita ilman, että henkilöt heidän ympärillä edes osaisi epäillä psykopaatin todellista luonnetta (Bonn, 2014).

Kun psykopaatti tekee rikoksia, he suunnittelevat huolellisesti kaikki yksityiskohdat jo etukäteen ja lisäksi usein varasuunnitelmat. Toisin kuin sosiopaattiset kollegansa, psykopaattinen rikollinen on usein tyyni, rauhallinen ja huolellinen (Grohol, 2016; Robinson, n.d.). Heidän rikokset, olivatpa ne joko väkivaltainen tai väkivallattomia, ovat erittäin hyvin organisoitu ja yleensä tarjoavat viranomaisille vain muutamia vihjeitä rikoksen selvittämiselle. Älykkäät psykopaatit ovat erinomaisia valkokaulusrikollisia ja "huijareita" johtuen heidän rauhallisesta ja karismaattisesta olemuksesta (Bonn, 2014).

Psykopaatteja on pidetty keskivertoa älykkäämpinä, mutta uusimman tutkimuksen mukaan psykopaatit menestyivät muuta väestöä huonommin älykkyyttä mitaavissa tehtävissä (Sanchez & Kavish & Boutwell, 2017).

Psykopatia on kaikkein vaarallisin epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö, koska he erottavat emootiot teoistaan, riippumatta siitä, kuinka kauheita nämä teot voivat olla. Psykopaattinen tappajia näkee heidän viattomat uhrinsa epäinhimillisinä käyttöesineinä, objekteina, joita he voivat huvin vuoksi kiduttaa, rääkätä ja häpäistä (Bonn, 2014). Psykopaattiin ei kukaan voi luottaa, ei edes perheenjäsenet.

Syyt

Psykopatian ja sosiopatian syyt ovat erilaisia. Uskotaan, että psykopatia on suurelta osin perimää eli yhteydessä fysiologiseen poikkeavuuteen, kun taas sosiopatia todennäköisesti on ympäristötekijöistä johtuvaa. On havaittu, että sosiopatia olisi enemmän opittua käyttäytymistä synnynäisen sijaan. Sosiopatia näyttäisi olevan lapsuusajan trauma ja fyysisen ja henkisen väkivallan tuote.  Sosiopaatit ovat kykeneväisiä empatiaan tietyissä rajoitetuissa olosuhteissa  muttei kaikissa ja vain muutamien yksilöiden kanssa, muttei kaikkien (Bonn, 2014).  

Psykopatian juuret juontavat geeneihin, viimeaikaiset aivotutkimukset osoittavat, että psykopaattien aivot ei ole kuin muiden ihmisten. Aivoissa on fyysisiä eroja, aivojen alue, joka vastaa impulssin kontrollointi tunteista ei ole psykopaatille täysin kehittynyt lisäksi psykopaatin mantelitumakkeessa ( aivojen „tunnetietokoneessa“) löytyy eroavaisuuksia verrattuna ei-psykopaattisiin. Nämä erot vaikeuttavat muun muassa toisen tuskan tunnistamista (Gross, 2010). Lisäksi psykopaatin kehontoiminnat poikkeavat muista ihmisistä. Yleensä kun ihminen näkee verta tai väkivaltaa, hänen sydämensä alkaa sykkimään nopeammin, hengitys nopeutuu ja kämmenet alkavat hikoilemaan,  psykopaatin kehon reaktio on vastakkainen. He tulevat rauhallisemmaksi. Kyseinen kehon reaktio auttaa psykopaatteja olemaan pelottomia ja he eivät myöskään pelkää tekojensa seuraamuksia (Robinson, n.d).

Vihjeitä psykopatiasta ja sosiopatiasta on Groholin (2016) mukaan yleensä saatavilla jo lapsuus ajan käyttäytymisestä. Nämä ovat:

- Aggressiivisuus ihmisiä ja eläimiä kohtaan

- Omaisuuden tuhoaminen

- Petoksia tai varkauksia

- Vakavia rikkomuksia sääntöjä tai lakeja kohtaan

Lapsilla ja nuorilla, joilla esiintyy edellä mainittuja käytöhäiriöitä ovat suuremmassa riskissä sairastua epäsosiaaliseen persoonallisuus häiriöön.

Visuaalinen kuva/ kaavio psykopaateista ja sosiopaateista osoitteessa: http://psychologia.co/psychopath-vs-sociopath/

Vankiaineisto ja rikosten uusinta

Vankiaineistossa noin 15-25% vangeista täyttää psykopatian kriteerit, henkirikoksen tekijöistä 30 % ja sarjamurhaajista 90% on psykopaatteja (Häkkänen-Nyholm, 2009). Lisäksi talousrikostuomiota suorittavilla vangeilla on usein psykopatiaa. Hare (2007) on todennut kirjassaan (Käärmeet liituraidassa):“Jos en tutkisi psykopaatteja vankilassa, menisin tekemään tutkimusta pörssimarkkinoille“. Sosiopaatteja on vankiaineistossa noin 15-25%. Sosiopaatti vangit syyllistyvät yli kaksi kertaa enemmän aggressiivisiin rikoksiin kuin muut rikolliset (lukuunottamatta psykopaatteja). Psykopaatti vangit tekevät enemmän vakavia väkivaltarikoksia kuin ei-psykopaattiset (Woodworth & Porter, 2002; Hare, 2006).

Rikosten uusimisessa sosiopaatit ja psykopaatit uusivat rikoksen muita vankeja todennäköisemmin vankilasta vapauduttuaan (Woodworth & Porter, 2002). Sosiopaateilla rikoksen uusiminen on noin puolet korkeampi kuin muilla rikollisilla ja väkivaltarikoksissa kolminkertainen. Psykopaattinen rikoksentekijä uusii kolme kertaa todennäköisemmin rikoksen ja väkivaltarikokseen syyllistynyt uusii neljä kertaa todennäköisemmin vuoden kuluessa verrattuna ei psykopaattisiin (Gross, 2010).

Pohdintaa

Kummatkin epäsosiaaliset persoonallisuudet kylvävät kauhua, surua ja kärsimystä ympärilleen missä liikkuvatkin. Lisäksi molemmat persoonallisuudet tuhoavat muiden viattomien ihmisten elämää. He hajoittavat ja hallitsevat niin avoimissa kuin suljetuissakin yhteisöissä, sekä yrityksissä että yhteiskunnassa. Suurella todennäköisyydellä jokainen meistä on tekemissä joko psykopaatin tai sosiopaatin kanssa ainakin jossain vaiheessa elämäänsä. Näiden persoonallisuustyyppien tunnistaminen, heidän kanssaan eläminen tai työskentely ei ole helppoa ja yleensä vahinko on jo tapahtunut kun totuus selviää vastaanottavalle osapuolelle. Kuullostaako tutulle?

Ihmisillä on tapana ajatella, että psykopaatit ovat rikollisia. Mutta itse asiassa suurin osa psykopaateista ei ole rikollisia, osa heistä on johtoryhmän huoneessa. –Robert D.Hare

Avainsanat: psykopatia, sosiopatia, epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö, rikollinen

Lähteet & viitteet:

Bonn, S.A. (2014). How to tell a Sociopath from a Psychopath. Understanding important distinctions between criminal sociopaths and psychopaths. Haettu: https://www.psychologytoday.com/blog/wicked-deeds/201401/how-tell-sociopath-psychopath

Grohol, J. (2016). Differences Between a Psychopath vs Sociopath. Psych Central. Haettu:https://psychcentral.com/blog/archives/2015/02/12/differences-between-a-psychopath-vs-sociopath/

Gross, R. (2010). Psychology: the Science of Mind and Behaviour. Sixth Edition. London: Hodder Education.

Hare, R.D.(1993). Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths Among Us. New York: The Guilford Press Inc.

Hare, R.D. (1999). Without conscience: The disturbing world of the psychopaths among us. New York: Guilford press.

Babiak, P. & Hare, R.D. (2007). Snakes in Suits. Harper.

Hare, R.D. (2003). The Hare Psychopathy Checklist –Revised. 2nd edition. Toronto, ON, Canada: Multi health Systems.

Hare, R.D. (2006). psychopathy: A clinical and forensic overview. Pschiatric Clinics of North America, 29(3), 709-724. Haettu: http://www.psych.theclinics.com/article/S0193-953X(06)00050-5/abstract

Häkkänen-Nyholm Häkkänen-Nyholm, Helinä (2009). Psykopatia. Edita Publishing.

McGregor, J. & McGregor, T. (2013). The Empathy Trap. Understanding Antisocial Personalities. Sheldon Press.

PsychiatricNews: http://psychnews.psychiatryonline.org/doi/10.1176/pn.39.1.0025a

Robinson (n.d). Sociopath vs. Psychopath: What’s the Difference? WebMd. Haettu: http://www.webmd.com/mental-health/features/sociopath-psychopath-difference#2

Sanchez & Kavish & Botwell (2017). On the relationship between psychopathy and general intelligence: A meta-analytic review. Haettu: http://biorxiv.org/content/early/2017/01/17/100693.1

Sociopaths. Statistics. Haettu: http://eyesofasociopath.weebly.com/statistics.html

Woodworth, M. & Porter, S. (2002). Journal of Abnormal Psychology. American Psychological Association, Inc. 2002, Vol. 111, No. 3, 436–445. Haettu: http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.antoniocasella.eu%2Farchipsy%2FWoodworth_2002.pdf&ei=bSwpVJyGFcWS7AbjioHABg&usg=AFQjCNHNAqXUGoafUDJbzrjaYaChQPENgw